• Čínština
  • Infračervený modul na meranie teploty poľa