• Chinese
 • Detekcia plynu

  Nedisperzný infračervený (NDIR) plynový senzor je druh zariadenia na snímanie plynu, ktorý je založený na charakteristike rôznych molekúl plynu selektívnej absorpcie pre blízke infračervené spektrum, pričom na identifikáciu zložiek plynu využíva vzťah medzi koncentráciou plynu a intenzitou absorpcie (Lambert-Beerov zákon). a koncentrácie.V porovnaní s inými typmi plynových senzorov, ako je elektrochemický typ, typ katalytického spaľovania a polovodičový typ, majú nedisperzné infračervené (NDIR) plynové senzory výhody širokého použitia, dlhej životnosti, vysokej citlivosti, dobrej stability, nákladovej efektívnosti, nízke náklady na údržbu, online analýza atď.Široko sa používa pri analýze plynov, ochrane životného prostredia, poplachu úniku, priemyselnej bezpečnosti, zdravotníctve a zdraví, poľnohospodárskej výrobe a iných oblastiach.

  1
  2

  Výhody plynového senzora NDIR:

  1. Proti otravám, bez ukladania uhlíka.Keď CAT senzor meria niektoré plyny, je ľahké usadzovať uhlík z dôvodu nedostatočného spaľovania, čo vedie k zníženiu citlivosti merania.Zdroj IR svetla a senzor sú chránené sklom alebo filtrom a neprichádzajú do kontaktu s plynom, takže nedôjde k horeniu.

  2. Kyslík nie je potrebný.NDIR je optický senzor a nevyžaduje kyslík.

  3. Meracia koncentrácia môže dosiahnuť 100 % v/v. Pretože charakteristiky signálu NDIR senzora sú: keď nie je žiadny plyn na meranie, intenzita signálu je najväčšia a čím vyššia je koncentrácia, tým menší je signál.Meranie vysokých koncentrácií je teda jednoduchšie ako meranie nízkych koncentrácií.

  4. Vynikajúca dlhodobá stabilita a nízke náklady na údržbu.Stabilita NDIR senzora závisí od svetelného zdroja.Pokiaľ je vybratý svetelný zdroj a môže sa používať 2 roky bez kalibrácie

  5. Široký teplotný rozsah.NDIR možno použiť v rozsahu od -40 ℃ do 85 ℃

  3
  4