• Čínština
 • Bezdotykové meranie teploty

  Lekárska teplota Mvecné bremeno

  Vplyvom epidémie sa meranie teploty stalo súčasťou každodenného života ľudí. Vďaka svojej bezkontaktnej, rýchlej odozve a ľahkému použitiu sa infračervený teplomer často používa v dopravných bránach, nemocniciach, obytných štvrtiach, podnikoch a verejných inštitúciách. Bežne používané infračervené zariadenia na meranie teploty možno rozdeliť do dvoch typov: infračervené termovízne teplotné skríningové prístroje a infračervené teplomery.

  Infračervené termovízne teplotné skríningové prístroje sa dajú použiť na veľkoplošné monitorovanie na verejných miestach s hustým prúdom ľudí. Môže automaticky sledovať a varovať oblasti s vysokou teplotou a spolupracovať s videom vo viditeľnom svetle na rýchlom vyhľadaní a sledovaní ľudí s vysokou telesnou teplotou. Keď integruje rozpoznávanie tváre, mobilnú sondu a ďalšie technológie, môže tiež získať viac informácií o ľuďoch s vyššou telesnou teplotou.

  1
  2

  Infračervený teplomer môžeme rozdeliť na infračervený ušný teplomer a infračervený teplomer na čelo. Infračervený teplomer má výhody jednoduchej konštrukcie, pohodlného použitia a rýchlej odozvy, ktoré umožňujú realizovať sekvenčné a rýchle meranie teploty personálu.

  3
  4

  Priemyselné meranie teploty

  Kontaktný bod tradičného teplotného snímača je potrebné inštalovať na povrch detekčného terča, takže je potrebné brať do úvahy fyzikálne vlastnosti média, s ktorým sa má prísť do styku, ako je adhézia, korózia, opotrebenie a podobne, čo má za následok tradičné snímače teploty sú obmedzené v priestore a dosahu detekcie. Zatiaľ čo termočlánkové infračervené snímače dokážu detekovať cieľ na veľkú vzdialenosť a používajú sa v neprístupných príležitostiach. S charakteristikou ľahkého prenosu, pohodlného merania a širokého rozsahu detekcie teploty sú termopilné infračervené snímače široko používané hlavne pri prediktívnej a preventívnej priemyselnej údržbe a boli široko používané pri detekcii elektrickej energie, priemyslu, petrochémie, železničný tranzit, ochrana energie budov a ďalšie oblasti.

  Kontaktný bod tradičného teplotného snímača je potrebné inštalovať na povrch detekčného terča, takže je potrebné brať do úvahy fyzikálne vlastnosti média, s ktorým sa má prísť do styku, ako je adhézia, korózia, opotrebenie a podobne, čo má za následok tradičné snímače teploty sú obmedzené v priestore a dosahu detekcie. Zatiaľ čo termočlánkové infračervené snímače dokážu detekovať cieľ na veľkú vzdialenosť a používajú sa v neprístupných príležitostiach. S charakteristikou ľahkého prenosu, pohodlného merania a širokého rozsahu detekcie teploty sú termopilné infračervené snímače široko používané hlavne pri prediktívnej a preventívnej priemyselnej údržbe a boli široko používané pri detekcii elektrickej energie, priemyslu, petrochémie, železničný tranzit, ochrana energie budov a ďalšie oblasti.

  Kontaktný bod tradičného teplotného snímača je potrebné inštalovať na povrch detekčného terča, takže je potrebné brať do úvahy fyzikálne vlastnosti média, s ktorým sa má prísť do styku, ako je adhézia, korózia, opotrebenie a podobne, čo má za následok tradičné snímače teploty sú obmedzené v priestore a dosahu detekcie. Zatiaľ čo termočlánkové infračervené snímače dokážu detekovať cieľ na veľkú vzdialenosť a používajú sa v neprístupných príležitostiach. S charakteristikou ľahkého prenosu, pohodlného merania a širokého rozsahu detekcie teploty sú termopilné infračervené snímače široko používané hlavne pri prediktívnej a preventívnej priemyselnej údržbe a boli široko používané pri detekcii elektrickej energie, priemyslu, petrochémie, železničný tranzit, ochrana energie budov a ďalšie oblasti.

  5
  6
  7
  8