• čínsky
 • Monitorovanie bezpečnosti

  Keďže bezpečnostný monitoring sa postupne stal stredobodom spoločenských potrieb, rozvoju bezpečnostnej techniky venovali všetky aspekty spoločnosti čoraz väčšiu pozornosť. Doterajšie monitorovanie viditeľného svetla už nemôže spĺňať požiadavky na monitorovanie ľudí a žiadne monitorovanie svetla v noci je teraz základnou súčasťou monitorovacieho systému. Infračervená termovízna technológia vytvára dvojicu „perspektívnych očí“ pre monitorovacie zariadenia a rozširuje aplikačný rozsah monitorovania. Široko sa používa v oblasti protipožiarnej ochrany, prevencie lesných požiarov, riadenia dopravy, bezpečnosti kľúčových zariadení, letiskového dozoru, varovania pred požiarom skladu, inteligentného domova, inteligentnej dopravy, inteligentného zdravotníctva, inteligentného mesta a iných oblastí za každého počasia a všetkých. sledovanie dňa.

  1
  2

  Bezpečnostný monitorovací systém je super veľký a komplexný systém riadenia, ktorý potrebuje nielen spĺňať potreby riadenia verejnej bezpečnosti, mestskej správy, riadenia dopravy, núdzového velenia, sledovania zločinu atď., Ale aj dopytu po monitorovaní obrazu pri katastrofe a malo by sa brať do úvahy varovanie pred nehodami, monitorovanie bezpečnosti výroby a ďalšie aspekty. V oblasti videomonitorovania zohrávajú zariadenia na monitorovanie viditeľného svetla mimoriadne dôležitú úlohu, avšak kvôli nevyhnutnému striedaniu dňa a noci a vplyvom nepriaznivého počasia je bežný výkon zariadení na monitorovanie viditeľného svetla do určitej miery obmedzený, pričom infračervené termovízne monitorovacie produkty len kompenzujú túto chybu a sú špeciálne vhodné na prevenciu vniknutia do oblastí s vysokou úrovňou zabezpečenia.

  3
  4