• čínsky
 • Inteligentné nositeľné zariadenia

    V posledných rokoch, s dôrazom na zdravie ľudí a rýchlym rozvojom nositeľnej technológie, nositeľné zdravotnícke a zdravotnícke pomôcky postupne priťahujú pozornosť ľudí. Zatiaľ čo je trh s pištoľami na meranie teploty/teploty v uchu horúci, stále viac výrobcov začína venovať pozornosť alebo sa pokúša pridať funkciu monitorovania teploty do nositeľných zariadení, ako sú hodinky, náramky, slúchadlá a dokonca aj mobilné telefóny, čo nepochybne prináša nové možnosti trhu nositeľných zariadení. Nosením takýchto zariadení je možné realizovať monitorovanie teploty v reálnom čase, správu zdravia a abnormálny alarm.

  1
  2

    Inteligentné nositeľné zariadenia možno použiť pri klinickom monitorovaní, monitorovaní rodiny, špeciálnom monitorovaní davu atď. Integráciou zariadenia na získavanie a analýzu signálu do nositeľných zariadení môže monitorovať rôzne fyziologické ukazovatele ľudského tela v každodennom živote ľudí. Medzi nimi má telesná teplota ako jeden z najdôležitejších fyziologických ukazovateľov mimoriadne dôležitú referenčnú hodnotu pri fyziologickom monitorovaní človeka. Systém merania teploty je základnou súčasťou inteligentných zariadení, dokáže snímať, spracovávať a prenášať zozbieraný signál o teplote ľudského tela. Nosením takýchto zariadení je možné realizovať monitorovanie teploty v reálnom čase, správu zdravia a abnormálny alarm.

  3
  4