• Čínština
 • Inteligentné nositeľné zariadenia

  V posledných rokoch pozornosť ľudí upriamila pozornosť na zdravie a rýchly vývoj nositeľnej technológie a postupne na ne priťahovali nositeľné lekárske a zdravotné prístroje. Zatiaľ čo trh s pištoľami s infračervenými teplotami a teplotami uší je horúci, čoraz viac výrobcov začína venovať pozornosť alebo sa snaží pridať funkciu sledovania teploty k nositeľným zariadeniam, ako sú hodinky, náramky, slúchadlá a dokonca aj k mobilným telefónom, čo nepochybne prináša nové príležitosti trhu s nositeľnými zariadeniami. Nosením takýchto zariadení je možné realizovať monitorovanie teploty v reálnom čase, správu zdravia a abnormálny alarm.

  1
  2

  Inteligentné nositeľné zariadenia môžu byť použité pri klinickom monitorovaní, rodinnom monitorovaní, špeciálnom monitorovaní davu atď. Vďaka integrácii zariadenia na snímanie a analýzu signálu do nositeľných zariadení môže monitorovať rôzne fyziologické indexy ľudského tela v každodennom živote ľudí. Medzi nimi má telesná teplota ako jeden z najdôležitejších fyziologických ukazovateľov mimoriadne dôležitú referenčnú hodnotu vo fyziologickom monitorovaní človeka. Systém merania teploty je základnou súčasťou inteligentných zariadení, dokáže snímať, spracovávať a prenášať zhromaždený signál teploty ľudského tela. Nosením takýchto zariadení je možné realizovať monitorovanie teploty v reálnom čase, správu zdravia a abnormálny alarm.

  3
  4