• Chinese
 • Inteligentné nositeľné zariadenia

  V posledných rokoch, s dôrazom ľudí na zdravie a rýchlym rozvojom nositeľnej technológie, nositeľné zdravotnícke a zdravotnícke pomôcky postupne priťahujú pozornosť ľudí.Zatiaľ čo je trh s pištoľami na meranie teploty/teploty v uchu horúci, stále viac výrobcov začína venovať pozornosť alebo sa pokúša pridať funkciu monitorovania teploty do nositeľných zariadení, ako sú hodinky, náramky, slúchadlá a dokonca aj mobilné telefóny, čo nepochybne prináša nové príležitosti na trhu nositeľných zariadení.Nosením takýchto zariadení je možné realizovať monitorovanie teploty v reálnom čase, správu zdravia a abnormálny alarm.

  1
  2

  Inteligentné nositeľné zariadenia možno použiť pri klinickom monitorovaní, monitorovaní rodiny, špeciálnom monitorovaní davu atď.Integráciou zariadenia na získavanie a analýzu signálu do nositeľných zariadení môže monitorovať rôzne fyziologické indexy ľudského tela v každodennom živote ľudí.Medzi nimi má telesná teplota ako jeden z najdôležitejších fyziologických ukazovateľov mimoriadne dôležitú referenčnú hodnotu pri fyziologickom monitorovaní človeka.Systém merania teploty je základnou súčasťou inteligentných zariadení, dokáže snímať, spracovávať a prenášať zozbieraný signál o teplote ľudského tela.Nosením takýchto zariadení je možné realizovať monitorovanie teploty v reálnom čase, správu zdravia a abnormálny alarm.

  3
  4